Schenkingsformulier

Schenken aan een goed doel kan belastingvoordeel opleveren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is vastlegging in een rechtsgeldige overeenkomst. Het afdrukken, invullen en per post opsturen van een papieren overeenkomst door de schenker en het verwerken door het goede doel is een bewerkelijk proces. Voor beide partijen. Daarom heeft Seneca samen met een aantal goede doelen het online formulier Periodiek Schenken ontwikkeld. Compleet digitaal en volledig rechtsgeldig.

› Bekijk voorbeeld

Afspraak maken

In dit voorbeeldformulier is de optionele Qmatic control 'afpraak maken' toegepast. De bezoeker plant zelf eenvoudig een afspraak in op basis van de beschikbaarheid die het afsprakensysteem Qmatic teruggeeft.

› Bekijk voorbeeld

GGZ verwijsformulier

Samen met GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft Seneca haar formulierenserver aangesloten op Edifact, een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling. GGZ NHN gebruikt de Seneca Formulierenserver onder andere om aanmeldingen te regelen tussen de huisartsen (de belangrijkste verwijzers) en de GGZ.

› Bekijk voorbeeld

Leerlingenvervoer

Voor gemeente Lelystad realiseerde Seneca het digitaal loket (E-loket 4). In het digitale loket van Lelystad staan formulieren voor de aanvraag van producten en diensten. Er wordt gebruik gemaakt van standaardformulieren (volgens de GEMMA-specificaties, een overheidstandaard), maar ook van eigen formulieren, zoals het hier getoonde formulier Leerlingenvervoer.

› Bekijk voorbeeld

Uittreksel aanvragen

In dit formulier zijn de vragen verdeeld over meerdere pagina's. Duidelijke knoppen helpen de gebruiker om verder te gaan in het formulier, of juist een stap terug te doen. Vanwege de complexiteit van formulier is gekozen om een stappenoverzicht te tonen. Zo wordt het formulier helder en ziet de gebruiker waar hij of zich in het formulier bevindt.

› Bekijk voorbeeld

Declaratie-formulier

In dit formulier zijn de vragen verdeeld over meerdere pagina's. Duidelijke knoppen helpen de gebruiker om verder te gaan in het formulier, of juist een stap terug te doen. Vanwege het beperkte aantal stappen waarin het formulier wordt ingevuld, is er gekozen om geen stappenoverzicht te tonen. Zo blijft het formulier eenvoudig en helder ogen.

› Bekijk voorbeeld