Leerlingenvervoer

Vervoer verbonden aan schoolbezoek

Met het formulier Leerlingenvervoer vragen ouders/verzorgers bij de gemeente (als dat echt nodig is) een financiele bijdrage aan in de kosten van het vervoer verbonden aan het schoolbezoek van hun kind. De aanvrager wordt stapsgewijs door het formulier geleid, dat wordt gepresenteerd in de huisstijl van gemeente Lelystad.