Baliemodus

Online formulieren zijn 24 uur per dag beschikbaar en verlagen de drempel voor klantcontact. Toch is er een groep personen die moeite heeft om een aanvraag online af te ronden. Om die groep mensen te helpen, biedt Seneca de baliemodus aan. De aanvrager identificeert zich bij een van jouw fysieke locaties en de baliemedewerker vult het formulier in opdracht in.

Speciale beveiliging

Een baliemedewerker vult de formulieren in opdracht in. Daarom zijn speciale beveiligingsmaatregelen nodig. De functie baliemodus is daarom alleen toegankelijk voor aangewezen personen. Ook is de functie alleen toegankelijk vanaf vooraf opgegeven IP-adressen (IP-filtering).

Prefill o.b.v. Burger Service Nummer

Organisaties met een publieke taak bieden veel formulieren aan waarvoor ingelogd moet worden met een DigiD-account. Omdat de balie-medewerker de identiteit van de aanvrager ter plaatse kan controleren, kan de medewerker het formulier automatisch laten voorinvullen met de NAW-gegevens aan de hand van het BSN-nummer. Inloggen met DigiD is aan de balie niet nodig. De baliemodus maakt hiervoor gebruik van een nieuw control en de bestaande prefill connectoren en mappings.