Contact en meer...

Veilige informatieoverdracht

Ontvang alle invulresultaten van je formulieren via een beveiligde verbinding en bewaar ze niet langer dan nodig is.

SSL-encryptie

Alle informatie die tussen computers wordt uitgewisseld kan door kwaadwillenden worden onderschept. Door de te verzenden gegevens te versleutelen, worden ze onleesbaar en daarmee onbruikbaar wanneer ze tijdens het transport worden onderschept.

Alle invoergegevens die vanuit een formulier worden verzonden worden door Seneca standaard versleuteld. Op deze manier zorgt Seneca voor een veilige overdracht van de gegevens van je formuliergebruiker naar de cloudservers. Seneca gebruikt voor het versleutelen van de gegevens een beveilide internetverbinding met een SSL-encryptie (Secure Sockets Layer). SSL gebruikt certificaten om de uitgewisselde gegevens te authenticeren en de privacy te garanderen. De formulier gebruiker ziet dat zijn gegevens versleuteld verzonden worden aan het internetadres in de adresbalk van de browser. Het adres begint namelijk met ‘https‘ (met de s van secure) i.p.v. ‘http’.

Filter op IP-adres 

Een product kan extra worden beveiligd door een IP adres-range in te voeren. Het formulier wordt dan alleen getoond als het vanaf een IP adres wordt aangeroepen dat is vast-gelegd in de opgegeven IP adres-range.

Automatische vewijdering gegevens

Bij de definitie van een product kun je aangeven of ingediende formulieren automatisch moeten worden verwijderd. De periode waarna de automatischeverwijdering plaats moet vinden is per product instelbaar

TPM DigiD Beveiligingsassesment

Seneca biedt optioneel een TPM (Third Party Mededeling) aan voor de DigiD Beveiligingsasssment.

 

Meer functies

 • Online Formulieren

  Zet je formulieren aan het werk! Win tijd door gebruik te maken van de standaard...

 • Drag and Drop designer

  Met de Formulierenserver-designer maak je op eenvoudige wijze complexe formulieren....

 • Formulier met stappen

  Maak lange formulieren overzichtelijk door ze op te delen in meerdere stappen.

 • Bijlagen toevoegen

  Laat de gebruiker eenvoudig en snel een bijlage toevoegen. Bijvoorbeeld een...

 • Vragen overslaan

  Met de formulierenserver hoeven gebruikers geen overbodige vragen te beantwoorden.

<< Alle functies