Contact en meer...

AVG - beveiliging persoonsgegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die u uitvraagt in uw formulieren op in onze ICT infrastructuur. Dat maakt informatiebeveiliging een cruciaal onderdeel van onze dienstverlening. Voor ons is informatiebeveiliging integraal onderdeel van het product en de dienst die wij met de Formulierenserver als SaaS-oplossing leveren

Omdat Seneca persoonsgegevens opslaat, zijn wij Verwerker in de zin van de AVG. In dat kader sluiten wij graag een Verwerkerkersovereenkomst met u af. Daarin leggen we gezamenlijk het type persoonsgegevens, de gedeelde verantwoordelijkheid en de getroffen beveiligingsmaatregelen vast. Om persoonsgegevens te beveiligen hebben wij de nodige maatregelen genomen die onder meer bestaan uit (maar niet beperkt zijn tot):

Versleuteling van informatie

Alle gegevens die vanuit een formulier worden verzonden worden door Seneca standaard versleuteld aan de hand van moderne cryptografische technieken (SSL-encryptie: Secure Sockets Layer). Op deze manier zorgt Seneca voor een veilige overdracht van de gegevens van uw formuliergebruiker naar de cloudservers. Daarnaast wordt de naar de Formulierenserver verzonden (versleutelde) informatie ook versleuteld opgeslagen.

Beveiligingsheaders

Al uw online (SaaS) formulieren voorzien we gezamenlijk van http-beveiligingsheaders. Deze voorkomen o.a.

 • Cross Site Scripting aanvallen
 • Click jacking aanvallen
 • Code injection aanvallen

Automatische verwijdering gegevens

De AVG verplicht dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan strikt noodzakelijk is. Ingevulde formulieren worden daarom automatisch na een aantal dagen verwijderd uit de Formulierenserver. Het aantal dagen kunt u (als formulierbeheerder) zelf per product (online formulier) instellen.

Veilige serveromgeving

De Formulierenserver wordt gehost (achter software- en hardware firewalls) in een goed beveiligt ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd Nederlands datacenter met gereguleerde toegang. De servers binnen het datacenter zijn en worden door ons voorzien van alle Windows patches. Deze omgeving wordt continu gemonitord voor een optimale up-time. E-mails kunnen (optioneel) vanuit deze omgeving veilig worden verstuurt m.b.v. SPF en DKIM.

TPM

De Formulierenserver vormt ook de basis van het digitaal loket van menig Nederlandse gemeente. Daarvoor is het platform gekoppeld aan DigiD. Voor het gebruik van DigiD worden zware beveiligingsmaatregelen afgedwongen. Seneca voldoet aan alle voor DigiD gestelde eisen, waar u als gebruiker van de Formulierenserver ook van profiteert. Gebruikers van DigiD binnen de Formulierenserver nemen jaarlijks een TPM (Third Party Mededeling) af waarin een onafhankelijk Register EDP auditor bevestigt dat de Formulierenserver (en de DigiD-configuratie) aan alle gestelde eisen voldoet.

De beveiligingsmaatregelen die wij nemen zijn daardoor ook continu in ontwikkeling en worden verbeterd en aangescherpt.

Wilt u meer weten over de beveiliging van persoonsgegevens binnen de Formulierenserver en de AVG? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer functies

 • ADFS

  Beveiligde toegang tot gegevens staat bij Seneca hoog in het vaandel. De...

 • Afspraak maken

  Maak eenvoudig een afspraakformulier die gekoppeld is aan jouw afspraaksoftware...

 • AVG - beveiliging persoonsgegevens

  Wij slaan de persoonsgegevens die u uitvraagt in uw formulieren op in onze ICT...

 • Baliemodus

  Vul formulieren samen in met de aanvrager. De baliemedewerker vult het formulier, in...

 • Berekeningen

  De beste klantbeleving creƫer je met online formulieren die zich aanpassen aan...

<< Alle functies